Kres - D ltd.

+359 431 63 209, факс: +359 431 62 041 sales@kres-d.com

Menu
За нас

Kres_logoENGФирма „КРЕС-Д“ ЕООД Казанлък е основана през 1990г като събирателно дружество. През 1995 г е преобразувана в еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик инж. Димитър Крачев.
Обхват на дейност: Основната част от продукцията на „КРЕС-Д“ ЕООД са хидравлични цилиндри със специално предназначение: за минната промишленост, за корабостроенето и корабремонта, за нефтодобивната промишленост, за пристанищни съоржения, за автоматизирани линии при производството на стъкло и други хидравлични елементи
Производствена база: „КРЕС-Д“ ЕООД разполага със собствена производствена база, кояторазвива постоянно. Мсашинния парк се състои както от универсални машини, така и от високотехнологични машини с цифрово-програмно управление.
Приоритети: Като приотитети на нашата работа винаги са стояли:
– Отговорност към поетите задължения
– Всеотдайност да дадем най-доброто техническо решение на конкретен проблем
– Коректност в отношнията с всички партньори
Гаранция за качество: Натрупаният професионален опит и постоянното усъвършенстване и развитие на използваните технологии ни дава възможност да гарантираме високото качество на нашата продукция.