Kres - D ltd.

+359 431 63 209, факс: +359 431 62 041 sales@kres-d.com

Menu
История

Untitled-1История

1990 Регистрация на СД „КРЕС-Д“

1995 С решение No 2360/25.09.1995г Старозагорския окръжен съд преобразува СД „КРЕС-Д“ в „КРЕС-Д“ ЕООД

1996 Фирмата закупува собствен терен – Ремонтна работилница на бившето ТКЗС – Казанлък

1997 Стартира собствена производствена база. Организира производство на дребносерийни нестандартни изделия

1998 Започва проектиран строеж на „Работилница за металообработка“ и административна сграда

2001 Пусната в експлоатация „Работилница за металообработка“

2002 Въведена система за управление на качеството ISO 9001:2000, сертификат SOF0368073/23.04.2002г, издаден от Lloyds Register Quality Assurance. Текущ сертификат за одобрение в съответствие с ISO 9001:2008, валиден до 2017г.

2003 Кандидатсване по PHARE/ФАР, процедура BG0102.01 SME Services and technology Grant Scheme”/ Консултантски услуги за малки и средни предприятия и Технологична Грантова схема – Одобрение само за консултантски услуги

2004 Защитен допуск за изделие: Хидравлични цилиндри за корабостроенето. Производство на хидравлични цилиндри и цялостна хидравлична система за новостроящия се кораб „Anna Mari Sibum”.

2005 Строеж и пускане в експлоатация на „Разширение на цех за металообработка“

2006 Строеж и пускане в експлоатация на административна сграда.

Кандидатстване по PHARE/ФАР, програма “Конкурентоспособност I фаза” – проект BG2004.016-711.11.04/ESC/G/GSC-1; проект BG2004.016-711.11.04/ESC/G/GSC-1 „Повишаване конкурентоспособността на българските предприятия“, Грандова схема „Конкурентоспособност“/; „Увеличаване конкурентоспособността на КРЕС-Д ЕООД чрез модернизация на използваните технологии и повишаване качеството на произвежданата продукция“ – Закупен струг с ЦПУ последно поколение – Mazak QTN200-IIM

2007 Закупуване на граничещ с производствената база терен, с цел разширяване производствените площи на предприятието

2008 Закупуване на втора машина струг с ЦПУ Mazak QTN200-II.

Обособяване в производството на участък „Универсален“ и участък „ЦПУ машини“

2011 Участие в международни изложения:

Hannover Messe 04.04-08.04.2011г, гр. Хановер, Германия
Международна специализирана изложба за индустриални поддоставчици, технологии и оборудване MIDEST 2011 15.11-18.11.2011г, гр. Париж, Франция

Изпълнение на проект по процедура ОП „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, проект BG161PO003-2.1.06. Договор BG161PO003-2.1.06-0315-0001; 2ТММ-02-109/18.02.2011г – наименование на проекта „Повишаване производствения потенциал на КРЕС-Д ЕООД чрез обновяване на технологичната база и въвеждане на нови технологии“. Резултат: Закупени и пуснати в производство :

Струг с ЦПУ за едрогабаритни детайли Mazak Quick Turn Nexus 350II MY
Камера за бластиране
Бояджийна камера
2012 Изпълнение на проект по процедура ОП „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, проект BG161PO003-2.1.13. Договор BG161PO003-2.1.13-0505-С001 – наименование на проекта „Повишаване ефективността и конкурентоспособността на КРЕС-Д ЕООД чрез въвеждане на иновативни технологии“

2013 В резултат на изпълнението на проекта са закупени:

5-осен фрезови център Mazak Variaxis j-500
установка за заваряване на питатели Mecome
установка за заваряване на дъна Mecome

Участие в международни специализирани изложби

Международна специализирана изложба за металургия, електроника и строителни технологии „ТЕХНОМА 2013”, 15.10 – 19.10.2013 г., Скопие, Македония.
Международна специализирана изложба за индустриални поддоставчици, технологии и оборудване MIDEST 2013, 19-22.11.2013 г., гр. Париж, Франция
Международен панаир International Engineering Sourcing Show (IESS), 22 – 24 януари 2014 г. гр. Мумбай, Индия
2014 Пуснати в експлоатация „Цех за металообработка“ и „Склад за метални изделия“ с обща площ 960 кв.м.

Закупено оборудване за измервателна лаборатория с 3D машина за контрол на конфигурацията нa детайлите

Участие в международни специализирани изложби:

Международен панаир за индустриални технологии и оборудване HANNOVER MESSE 2014, 07 -11.04.2014 г. гр. Хановер, Германия
Международна специализирана изложба за индустриални поддоставчици, технологии и оборудване MIDEST 2014 04.11-07.11.2014 г., гр. Париж, Франция
2015 Закупен струг с ЦПУ Mazak Variaxis QSM 350M, със собствен ресурс на фирмата

Успешно кандидатстване по проект BG16RFOP002-2.001 “Подобряване производствения капацитет в малки и средни предприятия“

Стартиране изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001.0969 –

Разрешение за алтернативна схема за проверка –№ 2015/X8/42 – RINA

Участие в международни специализирани изложби:

Международен панаир за индустриални технологии и оборудване HANNOVER MESSE 2014, 13.04-17.04.2015 г. гр. Хановер, Германия
Международна специализирана изложба за индустриални поддоставчици, технологии и оборудване MIDEST 2014 17.11-20.11.2015 г., гр. Париж, Франция