КРЕС - Д ЕООД.

+359 431 63 209, fax: +359 431 62 041 sales@kres-d.com

Menu
За нас

Kres_logoENG

Фирма „КРЕС-Д“ ЕООД Казанлък е основана през 1990г. като събирателно дружество. През 1995 г. е преобразувана в еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик инж. Димитър Дечев Крачев. Промяна в обстоятелствата през 2016 г. налага смяна на собствеността и Управител на дружеството от септември 2016 г. до момента е инж. Румяна Иванова Грънчарова-Крачева.

Обхват на дейността: Основната част от продукцията на „КРЕС-Д“ ЕООД са хидравлични цилиндри със специално предназначение: за минната промишленост, за корабостроенето и корабремонта, за нефтодобивната промишленост, за пристанищни съоржения, за автоматизирани линии при производството на стъкло и други хидравлични елементи.

Производствена база: „КРЕС-Д“ ЕООД разполага със собствена производствена база, която развива постоянно. Машинният  парк се състои както от универсални машини, така и от високотехнологични машини с цифрово-програмно управление.

Приоритети: Като приотитети на нашата работа винаги са стояли:
– Отговорност към поетите задължения
– Всеотдайност да дадем най-доброто техническо решение на конкретен проблем
– Коректност в отношнията с всички партньори
Гаранция за качество: Натрупаният професионален опит и постоянното усъвършенстване и развитие на използваните технологии ни дава възможност да гарантираме високото качество на нашата продукция.