КРЕС - Д ЕООД.

+359 431 63 209, fax: +359 431 62 041 sales@kres-d.com

Menu
Изпълнени проекти

Изпълнени проекти

PHARE/ФАР, процедура 01 SME Services and technology Grant Scheme”/ Консултантски услуги за малки и средни предприятия и Технологична Грантова схема – Одобрение само за консултантски услуги

PHARE/ФАР, програма “Конкурентоспособност I фаза” – проект 016-711.11.04/ESC/G/GSC-1; проект BG2004.016-711.11.04/ESC/G/GSC-1 „Повишаване конкурентоспособността на българските предприятия“, Грандова схема „Конкурентоспособност“/; „Увеличаване конкурентоспособността на КРЕС-Д ЕООД чрез модернизация на използваните технологии и повишаване качеството на произвежданата продукция“ – Закупен струг с ЦПУ последно поколение – Mazak QTN200-IIM

ОП „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, проект BG161PO003-2.1.06. Договор BG161PO003-2.1.06-0315-0001; 2ТММ-02-109/18.02.2011г – наименование на проекта „Повишаване производствения потенциал на КРЕС-Д ЕООД чрез обновяване на технологичната база и въвеждане на нови технологии“. Резултат: Закупени и пуснати в производство :
Струг с ЦПУ за едрогабаритни детайли
Камера за бластиране
Бояджийна камера

Изпълнение на проект по процедура ОП „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, проект BG161PO003-2.1.13. Договор BG161PO003-2.1.13-0505-С001 – наименование на проекта „Повишаване ефективността и конкурентоспособността на КРЕС-Д ЕООД чрез въвеждане на иновативни технологии“
5-осен фрезови център Mazak Variaxis j-500
установка за заваряване на питатели Mecome
установка за заваряване на дъна Mecome