КРЕС - Д ЕООД.

+359 431 63 209, fax: +359 431 62 041 sales@kres-d.com

Menu
История

Untitled-1История

1990 Регистрация на СД „КРЕС-Д“

1995 СД „КРЕС-Д“ е преобразувано в „КРЕС-Д“ ЕООД

1996 Фирмата закупува собствен терен – Ремонтна работилница на бившето ТКЗС – Казанлък

1997 Стартира собствена производствена база. Организира производство на дребносерийни нестандартни изделия.

1998 Започва проектиран строеж на „Работилница за металообработка“ и административна сграда.

2001 Пусната е в експлоатация „Работилница за металообработка“.

2002 Въведена е система за управление на качеството ISO 9001:2000. Текущ сертификат за одобрение в съответствие с ISO 9001:20015, валиден до 2020 г.

2005 Строеж и пускане в експлоатация на „Разширение на цех за металообработка“

2006 Пускане в експлоатация на административна сграда.
Закупен струг с ЦПУ последно поколение – Mazak QTN200-IIM по програма PHARE/ФАР – “Конкурентоспособност I фаза”.

2007 Закупуване на граничещ с производствената база терен, с цел разширяване производствените площи на предприятието.

2008 Закупуване на втора машина струг с ЦПУ Mazak QTN200-II.
Обособяване в производството на участък „Универсален“ и участък „ЦПУ машини“

2011 Закупени и пуснати в производство са струг с ЦПУ за едрогабаритни детайли Mazak Quick Turn Nexus 350II MY, Камера за бластиране и Бояджийна камера, изпълнение на проект по ОП.

2013 Закупени са 5-осен фрезови център Mazak Variaxis j-500, Установка за заваряване на питатели Mecome и Установка за заваряване на дъна Mecome, изпълнение на проект по ОП.

2014 Пуснати в експлоатация „Цех за металообработка“ и „Склад за метални изделия“ с обща площ 960 кв.м.
Закупено оборудване за измервателна лаборатория с 3D машина за контрол на конфигурацията нa детайлите.

2015 Закупен е струг с ЦПУ Mazak QSM 350M, изпълнение на проект по ОП.
Разрешение за алтернативна схема за проверка –№ 2015/X8/42 – RINA от 07.12.2015 г.

2016 Закупени са фрезови център Mazak – VTC 530 C, струг с ЦПУ Mazak QTN 350 – II M и струг с ЦПУ Маzak QSM 300 M, изпълнение на проект по ОП.

2017 Закупен е струг с ЦПУ Mazak QT 200 MAL, със собствени средства.

2018 Закупен е струг с ЦПУ Маzak QT 350 MY – 2000 MM, със собствени средства.

2019 Закупени са Автоматизирана с-ма за заваряване на щуцери и питатели към равнинна или цилиндрична повърхност и Автоматизирана с-ма за заваряване на тапи към цилиндър /кръгов шев/, със собствени средства.
Крес-Д разширява своята производствена база като в строеж са цех за металообработка и склад с обща застроена площ 1485 кв.м. – поетапно.
Участие в МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ:
HANNOVER MESSE, гр. Хановер, Германия – 2011г, 2013г, 2014г, 2015г, 2016г, 2017г, 2018г.
МIDEST, гр. Париж, Франция – 2011г, 2013г, 2014г, 2015 г.
ТЕХНОМА, гр. Скопие, Македония – 2013 г.
IESS, гр. Мумбай, Индия – 2014 г.
EUROPORT, гр. Ротердам, Холандия – 2019 г.