КРЕС - Д ЕООД.

+359 431 63 209, fax: +359 431 62 041 sales@kres-d.com

Menu
За корабната индустрия

HCP 25-14 x 120

Хидравличен цилиндър , бутален, двойнодеистващ.
Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 32 -18 x 66

Хидравличен цилиндър, бутален, двойнодеистващ.
Закрепване с вилка и пин в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 40-20 x 85

Хидравличен цилиндър, бутален, двойнодеистващ.
Закрепване със сферичен лагер в дъното и резба на буталния прът.
Използван в корабостроенето.

HCP 40-25 x 50

Хидравличен цилиндър,бутален, двойнодеистващ с пружина.
Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 40-25 x 120

Хидравличен цилиндър, бутален, двойнодействащ.
Закрепване с фланец.
Използван в корабостроенето.

HCP 40-28 x 160

Хидравличен цилиндър, бутален,двойнодеистващ.
Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 40-28 x 280

Хидравличен цилиндър, бутален, двойнодеистващ.
Закрепване с вилка и пин в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 45-25x145

Хидравличен цилиндър, бутален, двойнодеистващ. Закрепване с пинове в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 50-32 x 65

Хидравличен цилиндър, бутален, двойнодействащ.
Закрепване с пета дъното.
Използван в корабостроенето.

HCP 60-31.5 x 155

Хидравличен цилиндър, бутален, двойнодеистващ.
Закрепване с вилка и пин в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 63-32 x Stroke

Хидравличен цилиндър, бутален,
двойнодеистващ, самозаключващ
се механично в дъното.
Закрепване със сферичен лагер
в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 70 - 50 x 500

Хидравличен цилиндър ,бутален ,еднодеистващ .Закрепване със феричен лагер в дъното и сфера на буталния прът.Използван в корабостроенето.

HCP 80 - 40 x Stroke (2)

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ .Закрепване със сферичен лагер на буталния прът и пета в дъното.
Използван в корабостроенето.

HCP 80 - 40 x Stroke (3)

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ ,самозаключващ се механично в дъното .Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 80 - 40 x Stroke

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ ,самозаключващ се механично в дъното .Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 80 - 45 x 880

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ ,въртящ се.Закрепване с вилка и пин в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 80 x 45 x 150

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ с възможност за монтаж на крайни изключватели върху него.Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 80 x 50 + Stroke

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ ,самозаключващ се хидравлично с възможност за предно ,задно или двойно заключване .Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 80 x 50 x 495

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ .Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 80-50 x 475

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ .Закрепване с фланец и сферичен лагер.
Използван в корабостроенето.

HCP 100 - 50 x 720

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ .Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 100 - 50 x 1400

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ .Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 100 - 60 x 596

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ .Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето

HCP 100 - 63 x 535

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ с регулеруем демпфер в двата края.Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 100 - 65 x 170

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ .Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 100 x 55 x 265

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ с регулеруемо предно ухо .Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 100 x 150

HCP 100x50x300

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ дърпащ .Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 110 - 60 x 890

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ ,въртящ се.Закрепване с вилка и пин в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 125 - 50 x 500

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ дърпащ .Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 125 - 70 x 470

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ .Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 125 - 80 x Stroke

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ с регулеруемо предно ухо .Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 125 - 100 x 1455

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ.
Използван в корабостроенето.

HCP 140 - 70 x 550

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ балансиран с предпазен кожух .Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 140 - 80 x 825 (2)

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ .Закрепване с пинове в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 140 - 80 x 825

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ .Закрепване с пинове в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 140 - 110 x 1500

Хидравличен цилиндър ,плунжерен ,еднодеистващ .Закрепване със сферичен лагер на дъното и сфера на края на буталния прът.
Използван в корабостроенето.

HCP 150 - 100 x 2070

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ .Закрепване с пинове в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 170 - 100 x 620

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ .Закрепване с пинове в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 200 - 80 x 2450

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ ц регулеруемо ухо в предния край.Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 200 - 115 x 980

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ .Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 200 - 140 x 1340

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ с неръждаем ръкав .Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.

HCP 360 - 220 x 1820

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ с неръждаем ръкав.Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използван в корабостроенето.