КРЕС - Д ЕООД.

+359 431 63 209, fax: +359 431 62 041 sales@kres-d.com

Menu
Kранове и стабилизатори за камиони

HCP 40x20-50

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ .Закрепване със сферичен лагер в двата края.
Използва се в товарни автомобили и автокранове.

HCP 50 x 30-1450

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ .
Закрепване с две цапфи.
Използва се в товарни автомобили и автокранове.

HCP 50 x 35-365

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ тип стабилизатор с вграден КОХУ. Закрепване с планка в задния край.
Използва се в товарни автомобили и автокранове.

HCP 50 x 35-400

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ тип стабилизатор с вграден КОХУ.Закрепване с пин в задния край.
Използва се в товарни автомобили и автокранове.

HCP 50 x 35-1800

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ .Закрепване с фланец.
Използва се в товарни автомобили и автокранове.

HCP 60 x 36-1750

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ .Закрепване с цапфа.
Използва се в товарни автомобили и автокранове.

HCP 70 x 60-594

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ тип стабилизатор с място за картридж КОХУ.Закрепване с пин в задния край.
Използва се в товарни автомобили и автокранове.

HCP 75 x 40-500

Хидравличен цилиндър ,бутален ,двойнодеистващ.
Закрепване с пинове в двата края.
Използва се в товарни автомобили и автокранове.